Hvad er Nitrox?


Nitrox er en luftblanding, der består af ilt (Oxygen) og kvælstof (Nitrogen).
Navnet Nitrox er opstået af sammentrækning af ordene Nitrogen og Oxygen.
Nitrox er for dykkere en åndingsgas som har et højere indhold af ilt end “almindelig atmosfærisk luft”, hvor det lavere indhold af nitrogen mindsker risikoen for trykfaldssyge og nitrogennarkose.
Almindelig luft (med 21% ilt) betegnes EAN, hvor Nitrox betegnes EANx. x’et betegner procentdelene af ilt i gasblandingen. For eksempel indeholder EAN34, altså 34% ilt og ca. 66% kvælstof. En EAN38 indeholder således 38% ilt osv.

Er 21% så ikke Nitrox ?

Jo, men for en dykker ikke en optimal blanding at dykke på, pånær ved dybder hvor PPo2 er tæt på 1.4. - PPo2 / Iltpartialtrykket bliver forklaret senere.

Der er ulemper og risici ved Nitrox:

Nitrox har et større indhold af ilt, så dykkeren har en forhøjet risiko for blandt andet at pådrage sig iltforgiftning. Det skyldes et højere iltpartialtryk (Pp02) i Nitrox blandingen. Nitrox fremstilles ved at blande ilt og atmosfærisk luft, med en risiko for iltindholdet kan ende med at være højere end det ønskede. Overskrides den maksimale dybde for en Nitrox blanding, er der derfor stor risiko for at pådrage en iltforgiftning. Det er derfor vigtigt at måle den færdige Nitroxblanding og notere dette på en klistermærke på flasken, samt indstille sin dykkercomputer til den rigtige blanding, eller følge den rigtige nitrox tabel i forhold til iltindholdet. På grund af den begrænsede maksimale dybde grundet det højere ppo2, kan nitrox ikke benyttes til meget dybe dyk.
Hvis man blander Nitrox ved hjælp af partialtryks metoden (forklares senere), er det nødvendigt at flasken og ventilen er renset og i så kaldt oxygenservice. Det samme gælder hvis Nitrox blandingen overskrider EAN40 – dette uanset kontinuerlig eller partialtryks blanding.


Advarsel:

Blanding og brug af Nitrox kræver uddannelse.
Dette site tager ingen ansvar!
Hvad står skrevet på dette site, er kun retningslinier og er nødvendigvis ikke rigtige!
Dyk ALDRIG uden for evne og uddannelse!

Se også:

Trykfaldssyge
Nitrogennarkose
Dekompression
Iltforgiftning
Ækvivalent luft dybde
Maksimal operations dybde
Oxygenservice
Partialtryks metoden
Trimix

Der er mange fordele ved Nitrox:

Brugen af Nitrox har gjort det muligt at sammensætte blandingen, så gassen optimeres til dykket. Det giver dykkeren en øget sikkerhed og mulighed for at forlænge ikke-dekompressionstiden. Nitrox har grundet partialtrykket, desværre en mindre mulighed for dybde end luft og Trimix har. Dog har Nitrox ved almindelig rekreativ dykning, langt større fordele end ulemper.
Valget af den rigtige åndingsgas, i dette tilfælde Nitrox, kan gøres på baggrund af disse eksempler:

Forlænget ikke dekompressionstid.
Kortere overflade interval mellem gentagne dyk.
Ved acelleration af dekompression.
Mindre narkosepåvirkning.
Mindsket risiko for dekompressionssyge
Der er måske enda flere faktorer du kan komme i tanke om….

De mest populære blandinger:

Blanding Forklaring
- EAN21 EAN21 er i princippet ikke Nitrox men filtreret atmosfærisk luft
- EAN32 Kaldes også for NOAA Nitrox I
- EAN36 Kaldes også for NOAA Nitrox II
- EAN50
- EAN80
- EAN100 EAN100 er i princippet ikke Nitrox da består af 100% ilt og ikke indeholder kvælstof

Fremstilling af Nitrox:

Nitrox fremstilles ved at blande ilt og atmosfærisk luft.
Den mest udbredte metode er at benytte partialtryks metoden, men i de senere år er kontinuerlig blanding, blevet mere og mere populær.
Under fremstillingen/blanding af Nitrox anvendes ilt i høje koncentrationer, som giver en væsentlig brandfare.

Der er flere metoder til at blande Nitrox:

Partialtryks blanding:
Et udregnet tryk af ilt dekanteres (fyldes) i cylinderen, og cylinderen “toppes op” med almindelig luft fra en kompressor. Denne metode er meget alsidig og kræver forholdsvis lidt ekstra udstyr, men det er arbejdskrævende. Et højt partialtryk af ilt er relativt farligt (eksplosivt).

Pre-mix dekantering:
Gasleverandøren leverer store cylindre med de mest populære blandinger, såsom 32% og 36%. Disse kan yderligere fortyndes med luft til at give et større udvalg af blandinger, så gassen tilpasse nøjagtigt til dykket.

Blanding ved kontinuerlig blanding:
Ilt bliver blandet med luft, før det når kompressorindsugning og presset færdigblandet ind i flasken. Kompressoren skal være i service og især kompressorens olie, skal være egnet til dette. Hvis indholdet af ilt er højere end 40%, kræves cylinder og ventil at være i Oxygenservice.
Kontinuerlig blanding er relativt effektiv (og hurtig som partialtryk blandingsanlæg), men kræver altså en egnet kompressor.

Blanding ved vejning:
Oxygen og luft eller Nitrogen, tilsættes delvist, nøjagtigt afvejet, indtil den ønskede blanding er opnået. Det kræver ret store og meget nøjagtige vægte, og ligner en partialtryks blanding. Denne blandingsmetode er relativ sjælden.

Blanding ved gas separation:
En speciel Nitrogen membran anvendes til at fjerne nogle af de mindre nitrogenmolekyler fra luften ved lavt tryk, indtil den ønskede blanding er opnået. Det lave Nitrox tryk pumpes derefter til flasken med en kompressor. Begrænset udvalg af blandinger er mulige, men er hurtig og nem at betjene og forholdsvis sikker, da der er aldrig er et højt partialtryk af ilt involveret.


Generelt om Nitrox


Hvad er Nitrox

Nitrox er en luftblanding, der består af ilt (Oxygen) og kvælstof (Nitrogen).Navnet Nitrox er opstået af sammentrækning...

Advarsel

Advarsel: Brug og blanding af Nitrox kræver uddannelse. Alt hvad står skrevet er kun retningslinier og er nødvendigvis ikke rigtige!

Forkortelser

Forkortelserne du ser på siderne, er oversat fra Engelsk og giver ikke altid 100% mening på dansk - men er oversat på bedste vis.