Fremstilling af NitroxFremstilling

Nitrox fremstilles ved at blande ilt og atmosfærisk luft.
Den mest udbredte metode er at benytte partialtryks metoden, men i de senere år er kontinuerlig blanding, blevet mere og mere populær. Under fremstillingen/blanding af Nitrox anvendes ilt i høje koncentrationer, som giver en væsentlig brandfare.

Der er flere metoder til produktion:


- Blanding ved partialtryk:

Det målte tryk af ilt dekanteres (fyldes direkte) i cylinderen, og cylinderen bliver “toppet op” med luft fra en kompressor. Denne metode er meget alsidig og kræver forholdsvis lidt ekstra udstyr, hvis en egnet renset kompressor er tilgængelig – det er dog arbejdskrævende, og det høje partialtryk af ilt er relativt farlige. Se her. Ved brugen af ren oxygen under “partiel tryks blanding” (hvor rent oxygen tilsættes fra en stor iltflaske til en næsten tom dykker flaske, indtil den når f.eks 20-30 bar, før flasken toppes op med luftenfra en kompressor) er der en særligt øget risiko for brand.
Partialtryks blanding med ren ilt var ofte brugt til Nitrox fyldninger på live-abord dykker både, men bruges også i nogle dykker butikker og klubber.
Enhver “gas”, som indeholder en væsentlig større andel af ilt end luft er brandfarlig. Desuden kan disse gasser også reagere med kulbrinter eller forkerte smøremidler inde i en flaske så det producere kulilte, også selvom det reel ikke brænder.
På nuværende tidspunkt er der en diskussion om Nitrox blandinger, som indeholder mindre end 40% ilt, kan være undtaget fra ilt-ren standarder. (CGA, IANTD og ANDI) understøtter nu den “standard”, at alle Nitrox blandinger, indeholdende mere end 23,5% ilt, bør behandles som ilt-ren. Denne politik går imod den politik, USCG, NOAA, US Navy, OSHA, og andre Nitrox uddannelsescentre. Der er tilstrækkelig historisk dokumentation til at understøtte ansvarlig anvendelse af “over 40% reglen”.
Der er blevet observeret i flere årtier at der ikke er kendskab til ulykker eller hændelse, når disse retningslinjer er blevet anvendt korrekt. Titusinder af Nitrox dykkere uddannes hvert år, og et overvældende flertal af disse dykkere bliver undervist på “over 40% reglen”. De fleste klubber og butikker som blander ved continous blandet nitrox, fylder ikke ilt rene flasker med blandinger under 40%.

Advarsel:

Blanding og brug af Nitrox kræver uddannelse.
Dette site tager ingen ansvar!
Hvad står skrevet på dette site, er kun retningslinier og er nødvendigvis ikke rigtige!
Dyk ALDRIG uden for evne og uddannelse!

Ord forklaring: Adiabatisk proces
(Fra Wikipedia, den frie encyklopædi)
En adiabatisk temperaturforandring eller adiabatisk proces består af en luftmasse, som stiger eller synker i atmosfæren, hvorved trykket falder eller stiger, hvilket igen medfører, at temperaturen falder eller stiger – uden at der afgives eller modtages varme til/fra omgivelserne.

- Pre-mix dekantering:

Gasleverandøren kan levere store cylindre med populære pre-mixede blandinger, såsom 32% og 36%. Disse kan yderligere fortyndes med luft med mulighed for et større udvalg af blandinger.

- Blanding ved kontinuerlig blanding:

Ilt bliver blandet med luft, før det når kompressorindsugning. Kompressoren og især kompressor olie, skal være i service og egnet til dette. Hvis indholdet af ilt er mindre end 40%, kræves cylinder og ventil at være i Oxygenservice. Relativt effektiv og hurtig i forhold til partialtryk blandingsanlæg, men kræver en egnet kompressor.

- Blanding ved vejning:

Oxygen og luft eller Nitrogen, tilsættes delvist, nøjagtigt afvejet, indtil den ønskede blanding er opnået. Det kræver ret store og meget nøjagtige vægte, og ligner en partialtryk blanding.

- Blanding ved gas separation:

En speciel Nitrogen membran anvendes til at fjerne nogle af de mindre nitrogenmolekyler fra luften ved lavt tryk, indtil den ønskede blanding er opnået. Det lave Nitrox tryk pumpes derefter til flasken med en kompressor. Begrænset udvalg af blandinger er mulige, men det er hurtigy og nemme at betjene og forholdsvis sikre, da der er aldrig højt partialtryk af ilt involveret.Forskellige typer Kompressore:


- Kompressor med olie:

Denne type kompressor bruger en speciel syntetisk der smører under stort tryk og temperatur.Der kan lække små dele olie i systemet, så disse systmer der ikke er ordentlig filtreret, må ikke bruges til ved ilt. Der er brand eller ligefrem eksplosionsfare hvis olie eller aerosoler kommer i kontakt med ilt.Se her. Dermed ikke sagt at denne type kompressor ikke kan bruges ved ordentligt filtrering, men det kræver en minutiøs omtanke samt regelmæssig service.

- Olie fattig Kompressor:

Selv om en olie fri kompressor siges ikke at have olie, findes der alligevel små mængder olie inde i selve kompressoren. Disse typer kompressorer, skal behandles på samme måde som en kompressor med olie. Kompressoren skal som olie kompressoren, have omtanke og regelmæssig service.

- Kompressor uden olie:

Kompressoere uden olie er designet til slet ikke at have olie i og omkring selve kompressoren og minimerer derved risikoen ved muligheden for hydrocarboner. Olie fri kompressorer kræver heller ikke extra filtration, derfor er de ideale til brug ved Nitrox fyldninger.

En variation af pre-EAN rene kompressoere er på markedet. Dog anbefaler producenterne en ilt procent på max. 40%. Med en kompressor kan man så at sige suge den sidste dråbe ilt ud af Industriflaskerne, ved at premixe indholdet gennem kompressorens luftindtag. Man kan styre EANx % ved at styre iltets tilsætningsflow eller kompressorens omdrejninger og måle den kontinuerligt så man derved kan fylde ret præcist. Altså ved brug af den rigtige olie, service og omhyggelig omtanke, kan begge kompressorer bruges til Nitrox fyldning. Fylde hastigheder Fyldning med ilt får temperaturen til at stige meget hurtigt og holdes længe før det køler marginalt. Temperaturen på EANx stiger til voldsomme 360 C hurtigt ved fyldningens start. Ved fyldningen af flasker med EANx bør ilt flowet nedsættes til 20 og 40 bar/min. Det er blevet foreslået at topping med EAN aldrig bør overskride 27 bar/min. Ren ilt bør aldrig fyldes med mere en 4 til 7 bar/min – jo langsommere des bedre. Årsag og forebyggelse af brand En brand kan undgås ved at fjerne enten luften, det der brænder eller varmen/det der antænder. Som det ses af trianglen, skal alle 3 dele være tilstede for en brand.


Det er anderledes ved en triangel med ilt. Det største problem ved en “ilt” brand er: Iltet kan ikke fjernes. Det der brænder er systemet i sig selv: slanger, rør, ventiler osv. En apdiabatisk kompression, er “brændet” i sig selv.


Er branden først i gang, vil det afhængig af materialet, blive ved med brande grundet ilt. Der skal vises stor forsigtighed så ilt ikke kommer i kontakt med hydrocarboner. (Navnet grundet – Hydrogen ikke er et inert matriale og Karboner er i f.eks olie og oliebaserede produkter.) I ren ilt vil antændelsestemperaturen være sænket drastisk. Ved tilstædeværelsen af Hydrocarboner kan ilt resultere i små “gnister” som kan udvikle Carbonmonoxid eller andre giftige gasser i dykkerflasken.

Filter
For at sikre en ren og sikker påfyldning af flasker skal et Nitrox-Clean filteret anvendes. Nitrox-Clean-filteret er nødvendigt for at modtage ren trykluft for at producere blandet gas (for eksempel Nitrox, Trimix).
Du får normalt trykluft af høj kvalitet ved dykkerskoler/butikker, men en ansvarlig dykker vil ikke fylde sine tanke hos en ukendt, hvor man ikke ved noget om kvaliteten af fyldningen uden at bruge et Nitrofilter.
Hvis flasken en gang er forurenet, kan den kun genanvendes ved partielfyldning eller under 40%, efter en tidskrævende og kostbar rengøringsproces.
Brugen af filteret kan undgå risici og de efterfølgende omkostninger.Kun ved brug af et Nitrox-Clean filter vil du kunne producere trykluft med et restolieniveau på 0,05 mg / m3 eller under. Nitrox-Clean filteret er designet til brug som et personligt filter eller et rengøringsfilter til at forberede ren og oliefri trykluft.

O-ringe


Ved brug af ilt skal Viton (Fluorokarbon Gummi) eller EPDM o-ringe bruges. Brugen af andre materialer/typer i et ilt-rigt miljø, kan være ekstremt farligt og starte en brand og/eller nedbrydes hurtigt med fejl på udstyret til følge. Smørremidler Smørremidler ved brug i ilt-rigt miljø bør ikke bruges hvis det indeholde Hydrocarboner. Silicone og Olie bør ikke benyttes af brandmæssige hensyn. Dupont’s Kryton, Christo-lube 129 samt Christo-lube 111 er alle "ilt-sikre".

VentilerDer må under ingen omstændigheder bruges kugleventiler eller 1/4 turn ventiler ved ilt-rige miljøer. Hvis disse bliver åbnet hurtigt, skabes der et voldsomt tryk som kan afføde en apdiabatisk Kompression. Den apdiabatiske Kompression kan udvikle sig ikke kun i systemet men også ved kugleventilens eget sæde og pakninger. Det er at fortrække at bruge nåle ventiler med blødt sæde, da disse åbner langsomt og man med større præcision kan indstille trykket, samt lukke ventilen uden friktion.

Metaller


Alle typer af metal vil brænde i et 100% ilt-miljø. Hvis der opstår en apdiabatisk kompression kan ilt opvarme metal til selvantændelse.

ADVARSEL !

Flurokarboner der bliver opvarmet/udsat for temp. over 360°C kan udvikle giftige fluoride gasser. Det er meget vigtigt at rense systemet efter disse “gasser” har været i systemet.
Hvis “gnister” forekommer i en ventil, slange eller lign. hvor der er rester af/smurt med fluorokarboner, vil der opstå giftige fluorine gasser i dykkerflasken!!


Nitrox flasker

Regionale standarder og konventioner:


- Sydafrika:


South African National Standard 10019: Fra år 2008 specificerer farven på alle dykker flasker som Gylden gul med en grå skulder. Dette gælder for dykker flasker med undtagelse af medicinsk ilt, som skal transporteres i flasker, der er sort med en hvid skulder. Nitrox flasker skal kunne identificeres ved en gennemsigtig, selvklæbende etiket med grønne bogstaver, monteret under skulderen. I realiteten er det grønne bogstaver på en gul cylinder, med en grå skulder. Derfor er de fleste stickers med grønne bogstaver på en gul baggrund. Sammensætningen af ​​gassen, skal også angives på etiketten. I praksis gøres dette ved en lille ekstra selvklæbende etiket med ilt%, som ændres, når en ny blanding fyldes.

- USA:


Flasken mærkes med en Nitrox mærkat, markeret med MOD (Maximum operation Depth) og O2%. En Nitrox Flaske skal have en mærkat med angivelse af, hvorvidt cylinderen er oxygen ren og egnet til partialtryks blanding. En ilt-ren flaske kan have enhver type blanding, op til 100% ilt.

- EU:Markering af indholdet:


Enhver flaske der indeholder andet end standard luft, kræves af de fleste dykker uddannelsesorganisationer, at være tydeligt markeret.
Nogle organisationer, f.eks GUE, hævder at det ikke giver mening at have en permanent mærkning på en flaske, da den kan fyldes med forskellige blandinger.(Trimix, Oxygen, Nitrox, Luft, etc.)
Her ses et par eksempler på både seriøse og mindre seriøse mærkning af flasker:

Flasker generelt:


Hvis der ved en uheld fyldes en ilt-ren flaske på en kompressor, der ikke er ilt-ren, anses flasken at være forurenet og skal rengøres, før en blanding med mere end 40% ilt igen kan tilsættes. Flasker markeret som »ikke ilt ren« må kun fyldes med ilt-beriget luft-blandinger fra membran eller continous blanding systemer, hvor gassen er blandet inden flasken fyldes, og ilt% ikke overstiger 40%.
Endelig bør alle Nitrox flasker have et mærke, der som minimum angiver indholdet af ilt, den dato den blev blandet, navnet på person der har fyldt flasken, og det maksimale MOD samt partialtrykket dybden blev beregnet efter.
Der kan være andre krav hvad der skal markeres på cylinderen, men ovenstående markeringer anses standard og sikkert.
Flasker der eventuelle mangler disse markeringer kan betragtes usikre. Nitrox dykkeren skal selv verificeres ved hjælp af en ilt analysator før brug.

Hvordan renses en flaske:


Der findes forskellige metoder til at rense flasker, i bund og grund er de tæt på at være ens. Flaskerne skal naturligvis være allerførst være trykprøvet og flasker med fejl skal naturligvis kasseres. Ventil og flaske skal renses hver for sig. Hvis flasken renses med sæbe, skal løssiddene rust fjernes mekanisk ved flasken fyldes med stålemner – flasken ligges i en maskine som ruller flasken og stålemner slår rusten løs. Flasken tømmes og spules med varmt vand. Ny fyldes flasken med sæbe eller syre og flasken rulles igen. Sæben og syren der benyttes skal være en speciel type som fjerne hydrokarboner. Flasken skal nu skylle meget grundigt med varmt vand og det tilsigtes at intet sæbe eller syre er i flasken. Med det samme flasken tømmes for vand, skal den tørres grundigt med dobbeltfiltreret luft og flasken lukkes med en prop eller den rengjort ventil. Ventilen renses ved: Ultrlydsbad, sæbe og alle dele der bruges skal være af specielle typer – læs mere her.

Generelt om Nitrox


Hvad er Nitrox

Nitrox er en luftblanding, der består af ilt (Oxygen) og kvælstof (Nitrogen). Navnet Nitrox er opstået af sammentrækning...

Advarsel

Advarsel: Brug og blanding af Nitrox kræver uddannelse. Alt hvad står skrevet er kun retningslinier og er nødvendigvis ikke rigtige!

Forkortelser

Forkortelserne du ser på siderne, er oversat fra Engelsk og giver ikke altid 100% mening på dansk - men er oversat på bedste vis.