Forkortelser


Forkortelser og termer er vigtige for forståelse og din sikkerhed.

Klik på forkortelserne nedenfor for mere information.


Aktuel Bundtid

Atmosfære absolut

Enhed for måling af tryk. Bruges f.eks. til at beskrive hvor meget tryk der er på en dykkerflaske.
Typisk er et start tryk inden dykning, omkring 200 bar på en dykkerflaske.
Dette afhænger af kompressoren der fylder. Når flasken lige er fyldt og varm, er trykket normalt højere. Når flasken er kølet, eller kommer i koldt vand, falder trykket.
Derfor er det ikke unormalt når man kommer hjem og flasken er kølet under transport, at er trykket faldet typisk 10 til hele 20 bar.
Man kan sættes flasken i et koldt vandbad under fyldningen, det tillader en mere akurart måling af sluttrykket.

Central nerve systemet - som hjernen og rygmarven udgør. Centralnervesystemet er meget påvirkelig for et højt ilt-partialtryk.
Det er derfor uhyre vigtigt at dykke med den rigtige blanding og dybde.

Dybde

Ækvivalent luft dybde er et udtryk for hvilken påvirkning åndingsgassens kvælstofindhold er i Nitrox blandingen og dets påvirkning af dykkeren.
Eller sagt på anden måde, hvilke tilsvarende dybde's narkosepåvirkning.

Ilt beriget blanding (Efterfulgt af et tal der angiver ilt indholdet) For eksempel EAN 32, som betyder der er 22% ilt og ca. 78% nitrogen i blandingen.
Eller EAN 40 som naturligvis giver 40% ilt og ca. 60% Nitrogen. En blanding der sjældent dykkes på (grundet et højt partialtryk og derfor lav dybde), men mere bruges som "rejsegas" til at vaske kvælstof ud af blodet.

Ækvivalent Nitrogen dybde

Meters of seawater. Vigtig at dette ikke forveksles med overfladen på for eksempel en bjergsø, med lavere tryk på overfladen af vandet end ved havet. Der skal man omregne eller ændre sin dykkercomputers indstilling til højden over havoverfladen.

High Pressure Nervous System vil ikke forkomme eller opleves ved Nitroxdykning, men kan opstå ved Heliox/Trimix dykning på extremt store dybder, hvor Nitrox slet ikke har sin berettighed.

Maximum Operating Depth. Den dybde hvorved den pågældende gas er sikker at dykke til.

Et Normalt Oxygen tryk eller den normalt om givende 21% iltholdige luft ved "havoverfladen".

Oxygen Tolerence Unit. Tolerencen for exponering af ilt baseret på en lunge-ilt-forgiftning. Grænser for OTU beregnes udfra en tilladelig exponering i et trykkammer eller ved dykning omkring 850 OTU i døgnet.
Ved flere dages gentagende iltberiget dykning, udregnes en OTU. Søg evt. på nettet på Repex Method for en dybere forklaring.

Preassure ( P(ata) angiver trykket ved en specifik dybde )

Partial Tryk.


Advarsel:

Blanding og brug af Nitrox kræver uddannelse.
Dette site tager ingen ansvar!
Hvad står skrevet på dette site, er kun retningslinier og er nødvendigvis ikke rigtige!
Dyk ALDRIG uden for evne og uddannelse!

Forkortelser og termer er vigtige at forstå for sikkerhed.


Generelt om Nitrox


Hvad er Nitrox

Nitrox er en luftblanding, der består af ilt (Oxygen) og kvælstof (Nitrogen). Navnet Nitrox er opstået af sammentrækning...

Advarsel

Advarsel: Brug og blanding af Nitrox kræver uddannelse. Alt hvad står skrevet er kun retningslinier og er nødvendigvis ikke rigtige!

Forkortelser

Forkortelserne du ser på siderne, er oversat fra Engelsk og giver ikke altid 100% mening på dansk - men er oversat på bedste vis.