Ilt/OxygenHvad er ilt/Oxygen:

Ilt (i visse forbindelser kaldet oxygen) Ilt er lugtfri, ugiftig og farveløs ved normal temperatur og tryk. I flydende form er ilt en lyseblå væske og faktisk lettere magnetisk.

Farer ved ilt:

Hvordan kan ilt være farligt ?
Det er brugt på hospitaler til at redde liv og 21% er allerede rundt om os. Det kan få jern til at ruste og kan få metal til at korroderer, men på Oxygen flasker er der ikke en label at det er giftigt.
Af den ene simple grund, at ilt ikke er brændbart i sig selv, men er en af ingredienserne ved en brand.
Ved en tilstedeværelse af en høj procent af ilt, får det næsten alt til at brænde hurtigere og lettere end ved almindelig luft med et indhold på 21% ilt. Årsag og forebyggelse af brand En brand kan undgås ved at fjerne enten luften, det der brænder eller varmen/det der antænder. Som det ses af trianglen, skal alle 3 dele være tilstede for en brand.Det er anderledes ved en triangel med ilt.
Det største problem ved en “ilt-brand" er at Iltet kan ikke fjernes.
Det der brænder er systemet i sig selv: slanger, rør, ventiler osv. En adiabatisk kompression, er så at sige “brændet” i sig selv.


Advarsel:

Blanding og brug af Nitrox kræver uddannelse.
Dette site tager ingen ansvar!
Hvad står skrevet på dette site, er kun retningslinier og er nødvendigvis ikke rigtige!
Dyk ALDRIG uden for evne og uddannelse!

Ord forklaring: Adiabatisk proces
(Fra Wikipedia, den frie encyklopædi)
En adiabatisk temperaturforandring eller adiabatisk proces består af en luftmasse, som stiger eller synker i atmosfæren, hvorved trykket falder eller stiger, hvilket igen medfører, at temperaturen falder eller stiger – uden at der afgives eller modtages varme til/fra omgivelserne.


Er branden først i gang, vil det afhængig af materialet, blive ved med brænde grundet tilstedeværelsen af ilt.
Der skal vises stor forsigtighed så ilt ikke kommer i kontakt med hydrokarboner. (Navnet grundet – Hydrogen ikke er et inert matriale og Karboner er i f.eks olie og oliebaserede produkter.) I ren ilt vil antændelsestemperaturen være sænket drastisk. Ved tilstædeværelsen af hydrokraboner kan ilt resultere i små “gnister” som kan udvikle Karbon Monoxid eller andre giftige gasser i dykkerflasken. Det er anderledes ved en triangel med ilt. Det største problem ved en “ilt” brand er: Iltet kan ikke fjernes. Det der brænder er systemet i sig selv: slanger, rør, ventiler osv. En apdiabatisk kompression, er “brændet” i sig selv.


Er branden først i gang, vil det afhængig af materialet, blive ved med brande grundet ilt. Der skal vises stor forsigtighed så ilt ikke kommer i kontakt med hydrocarboner. (Navnet grundet – Hydrogen ikke er et inert matriale og Karboner er i f.eks olie og oliebaserede produkter.) I ren ilt vil antændelsestemperaturen være sænket drastisk. Ved tilstædeværelsen af Hydrocarboner kan ilt resultere i små “gnister” som kan udvikle Carbonmonoxid eller andre giftige gasser i dykkerflasken.

Generelt om Nitrox


Hvad er Nitrox

Nitrox er en luftblanding, der består af ilt (Oxygen) og kvælstof (Nitrogen). Navnet Nitrox er opstået af sammentrækning...

Advarsel

Advarsel: Brug og blanding af Nitrox kræver uddannelse. Alt hvad står skrevet er kun retningslinier og er nødvendigvis ikke rigtige!

Forkortelser

Forkortelserne du ser på siderne, er oversat fra Engelsk og giver ikke altid 100% mening på dansk - men er oversat på bedste vis.